Sunday, June 14, 2009

من برای مدت نسبتا طولانی در این وبلاگ چیزی ننوشتم و بیشترم وقتم را در شبکه فرند فید حضور داشتم
برای مدت طولانی درگیر تصمیم گیری برای انتخابات بودم و نهایتا به موسوی رای دادم اما با وضع پیش آمده زمان بیشتری برای خواندن اخبار و تحلیل ها اختصاص دادم
این لینک جالبی است از عکس های نا آرانی های اخیر تهران است