Tuesday, November 4, 2008

خیال همه را رحت کنم اوباما پیروز نهایی


طبق محاسبه سی ان ان بازی برای سناتور مک کین تمام شده
and the winner is Barack Obama

انتخابات آمریکا به شیوه نروژی

م
امسال متوجه شدم در نروژ رسمی وجود دارد به نام شب زنده داری انتخابات که مشتاقان در کافه و بارها جمع می شوند و در طول شب پس از اتمام انتخابات اخبار را دنبال می کنند و ضمن نوشیدن و سرخوشی مستانه پیروزی کاندیدای محبوب خود را در سحرگاه جشن می گیرند. سازمان دانشجویان این برنامه را در مکانی مناسب ترتیب داده و تلویزیون های بزرگ اخبار انتخابات را لحظه به لحظه نشان خاهند داد
نروژی ها به صلح دوستی و حمایت از جنبش های آزادی خاه معروفند و بسیاری خاهان پیروزی باراک اوبانما در انتخابات هستند
به علاوه بسیاری دانشجویان آمریکایی در اسلو سکونت دارند و حضور آنها به بحث ها جذابیت خاصی می دهد
در زمانی که این مطلب می نویسم اوباما در ایالت کلیدی فلوریدا جلو تر از مک کین است
چند ساعتی را باید منتظر بود تا نتایج نهایی معلوم شود