Tuesday, July 1, 2008

پاسخ خاتمی به دانشجوی اسراییلی


دوست من امروز ما همه به صلح در خاورمیان نیازداریم
پاسخ خاتمی به دانشجوی اسراییلی
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران روز سه شنبه به همراه نخست وزیر سابق نروژ بوندویک در جمع دانشجویان دانشگاه اسلو حاضر شد و پس از قرائت مقاله ای در مورد جهانی شدن و چالشهای پیش روی غرب و شرق به سوالات دانشجویان پاسخ گفت.
سید محمد خامی در روزهای گذشته مهمان مرکز صلح و حقوق بشر اسلو است که ریاست آن را بوندویک نخست وزیر سابق نروژ به عهده دارد بر عهده دارد .
اولین سوال از جانب یک دانشجوی اسراییلی مطرح شد و نظر او را در مورد
حذف اسراییل از روی نقشه جهان و نابودی این ملت جویا شد.خاتمی پاسخ گفت من تنها میتوانم پاسخگو در مورد اظهارات خودم باشم.
اما دوست من امروز ما همه به صلح در خاور میانه نیاز داریم و من امیدوارم کسی خواهان نابودی دیگری نباش.د ما خاستار محیطی هستیم که یهودی و مسیحی و مسلمان زندگی مسالمت آمیز و پیش رو داشته باشند .
دوست عزیز 60 سال است که یک ملت مورد انکار واقع شده 4 میلیون آواره در کمپ های پناهندگان به دنیا می آیند و می میرند و اینها امکان بازگشت به سرزمین مادری خود را ندارند
پس واقعیت این است که یک ملت را از بین برده اید .( برده اند)
حال این بد تر است یا اینکه کسی ادعای حذف کشوری از روی نقشه جهان را داشته باشد
خاور میانه به صلح نیاز دارد .صلح باید بر پایه عدالت باشد .حق حاکمیت مردم فلسطین بر سرزمینشان و ایجاد زمینه بازگشت آوارگان باید لحاظ شود. من خاستار چنین صلحی هستم و من و شما باید برای تحقق چنین صلحی تلاش کینیم .بیانات خاتمی بارها مورد تشویق حضار قرار گرفت
وی همچنین در پاسخ به سوال یک دانشجوی سنگالی در مورد جدال بین مسلمین و غرب گفت روح اسلام و مسیحیت عدالت و مهر است اما جنگ طلبان از دین و علم سوئ استفاده میکنند و به نام آزادی اشغال میکنند
سوال دیگری در مورد انتقاد روشنفکران مسلمان در مورد رویکرد اروپایی بیانیه جهانی حقوق بشر مطرح شد و خاتمی پاسخ داد ما باید در مورد مشترکات صحبت کنیم
بی شک حق حاکمیت انسانها بر سرنوشت خود که مظهر آن دمکراسی است آزادی بیان. آزادی انتخاب دین. منع شکنجه از جمله این مشترکات و لازمه احبترام به حقوق بشر است واو هم چنین بر این نکته تاکید کرد که زنان جنس دوم نیتسند
همچنین نخست وزیر پیشین نروژ از همکاری بنیاد باران با مرکز صلح و حقوق بشر اسلو سخن کفت او به عنوان یک روحانی در مورد بازگشت دین و معنی دار شدن زندگی انسانها با حضور دوباره دین سخن گفت وی با اشاره به حضور خود در تهران و سخنرانی در جمع دانشجویان ایرانی چنین تماسهایی را سازنده توصیف کرد