Tuesday, February 26, 2008

تصويب قانون اعدام مرتد

اختصاص ماده ای مستقل به تعريف و انواع ارتداد و مجازات مرتد در لايحه قانون مجازات عمومی، که برای تصويب به مجلس ايران پيشنهاد شده است، بار ديگر يکی از حساس ترين مسائل فقهی، حقوقی، سياسی و فرهنگی ايران گذشته و حال را به موضوع روز بدل و اين پرسش را مطرح کرده است که چه ضرورتی جمهوری اسلامی را به قانونی کردن مجازات مرگ عليه مسلمان زادگانی که از اسلام بر می گردند، وادار کرده است.

رانده شدن از جامعه يا گروه، فشارهای روانی، فرهنگی و اقتصادی، تحميل انزوا، حذف فرهنگی و سياسی و اجتماعی، سرکوب عقيدتی، تحريم اجتماعی و اقتصادی و... از مجازات های رسمی و غير رسمی است که در اکثر اديان و ايدئولوژی ها عليه کسانی که دين ، عقيده و وابستگی های فکری خود را تغيير می دهند، اعمال می شود

ادامه مطلب

.

Friday, February 22, 2008

الان دارم مناظره اوباما و هیلاری کلینتون را بطور زنده تماشا میکنم اوباما واقعا یک رهبر کاریسماتیک است و من شخصا مجذوب شیوه سخنرانی هاش شدم البته هیلاری هم زن قدرتمند و با تجربه ای است اما این روزها عصبی به نظر میرسه .اگر آمریکا قدرت برتر است بی دلیل نیست و محصول این دمکراسی گسترده است که هزاران شهروند توش مشارکت دارند و یک بحث عمومی در مورد اداره این کشور
برای ماه ها در جریان است قیاس کنید با انتخابات ایران که بعضی از کاندیدا ها فقط بخاطر چهره شان رای میارند یا نامزدهای انتخابات هر حرفی را بدون هیچ پشتوانه ای میزنند و بعد همان قولها را منکر میشوند
انتخابات ایران یعنی کثیف کردن شهر با پوستر های بی محتوا نامزدهای متوهم و بی برنامه

Wednesday, February 13, 2008

Arrests foil plot to assassinate creator of controversial cartoon

Country/Topic: Denmark
Date: 13 February 2008
Source: Cartoonists Rights Network (CRN)
Person(s): Kurt Westergaard
Target(s): editor(s) , other
Type(s) of violation(s): threatened
Urgency: Flash

(CRN/IFEX) - The following is a 12 February 2008 CRN press release:

Aarhus arrests foil plot to assassinate Danish cartoonist Kurt Westergaard

Danish police announced the early morning arrest of three people involved in a "terror-related assassination" plot targeting one of 12 Danish cartoonists who became notorious in September 2005. The BBC reports today that the plotters have been identified as one Danish citizen of Moroccan origin and two Tunisians.

The target of the plot was Kurt Westrergaard whose cartoon was considered the most offensive of the 12 cartoons; it featured the Prophet Mohammad wearing a head-dress with a bomb in it.

International furor erupted in early 2006 after the Danish newspaper Jyllands-Posten refused to back down from publishing the 2005 article. Demonstrators in countries from Nigeria to Indonesia took to the streets destroying Danish commercial and diplomatic interests. Over 100 deaths were linked to the protests and rioting. Death threats against the cartoonists were issued by al Qeida at the time.

In a statement to CRNI, Jyllands-Possten Cultural Affairs editor Flemming Rose, who commissioned the 12 cartoons in 2005 said, "I think the murder plot against Kurt Westergaard stresses the fact that we are in the middle of a global fight for free speech. Cartoonists, writers, politicians, comedians, women and other people are subject to 'cartoon crises' every day, and the fact that this development has reached peaceful Denmark just reinforces the point."

Through the Jyllands-Posten web site Westergaard said, "Of course, I fear for my life after the Danish Security and Intelligence Service informed me of the concrete plans of certain people to kill me. However, I have turned fear into anger and indignation." Mr. Westergaard and his wife are in protective police custody.
BBC News reports that the arrests were made in the Aarhus region of Denmark.

Rose told CRNI, "The murder plot is part of a world wide campaign by those who want to limit the right to free speech, and among them the UN Human Rights Council that last year passed a resolution calling for the criminalization of cartoons like the one made by Kurt Westergaard. This is a disgrace for the UN, and I am in loss of words to express my disgust with the UN Human Rights Council, which was supposed to stand up for human rights but instead has become an effective tool in the hands of oppressors and intimidators around the world."

CRNI condemns the actions of these alleged assassins and calls on the Danish authorities to continue to protect the lives of the other Jylland-Posten cartoonists who may now also be targeted

Tuesday, February 12, 2008

Iranian Journalist Facing Death

On Monday, 22 Bahman, 1386 [February 11, 2008], the Amir Kabir New Bulletin reported, "a ‎court in Sistan and Baluchistan has convicted Yaghoub Mehrnahad, journalist and chairman of ‎the 'Youth Voice of Justice,' to death." According to this report, this Sistani journalist faced trial ‎in Zahedan last month without a lawyer or visitation rights with his family and his death verdict ‎was forwarded to his family last Thursday.

آش را آنقدر شور کردند که گندش در آمد

رد صلاحیت داوطلبان مجلس در قانون حاضر تعریف شده و همیشه این روال عادی انتخابات جمهوری اسلامی است که از ورود نیروهای ضد اقلاب و لیبرال جلوگیری میکند اما در انتخابات مجلس هفتم شورای نگهبان با تفسیر جدید مدعی شد که تائید صلاحیت استصوابی است تا جایی که من میفهمم چیزی تو مایه های اینک همه گنا ه کارند مگر خلاف آن ثابت شود یا همه مردم شرایط نمایندگی را ندارند مگر اینکه صلاحیت آنها تائید شود
با همین ترفند شورای نگهبان امکان حضور اصلاح طلبان در انتخابات را گرفت غریب به 80 تن از نمایندگان مجلس رد صلاحیت شدند
از جمله اصلاح طلبان رد صلاحیت شده رضا خاتمی برادر رئیس جمهور و نایب رییس مجلس بود.
اما زمانیکه بی قانونی و بی عدالتی روال عادی حکومت میشود
شورای نگهبان دست به گلچین کردن کاندیداها در حوضه های انتخابی مخلتلف میزند تا مجلسی مطیع و دست بر سینه تشکیل دهد و امکان رقابت را از اصلاح طلبان میگیرد کار به جایی رسیده که نوه خمینی رد صلاحیت میشود بیاد جمله معروفی افتادم با این مضمون که روز اول کولی ها را دستکگیر کردند من که کولی نبودم پس اعتراض نکردم روز بعد همجنس باز نبودم پس اعتراض نکردم و روز بعد یهودی ها را به اردوگاه کار بردند من یهودی نبودم و در آخر به سراغ من آمدند و دیگر کسی نمانده بوذد که اعتراض کند
Death penalty for another Iranian activist
Yaqub Mehrnahad journalist and political activist from eastern province of Baluchistan had sentenced to death penalty in a court in Zahedan.

"یعقوب مهرنهاد" به اعدام محکوم ش

Wednesday, February 6, 2008

کامنت من به مقاله اکبر گنجی

پاسخ من به مقاله اخیر اکبر گنجی در رادیو زمانه

جناب گنجی از درسهای دوست شما دکتر جلای پور به یاد دارم که ترمهایی مانند نظام فاشیستی یا توتالیتر یک نمونه آرمانی
است .منظور اینکه در واقع در جهان خارج کمتر با نظام سیاسی برخورد میکنیم که تمام خصوصیات را داشته و با تعریف کلاسیک منطبق باشد اما با حرف شما در اینجا موافقم که رژیم ایران دیکتاتوری نظامی نیست و در مواردی انتخابات آزاد و منصفانه برگذار کرده و یا در دوران اصلاحات شعار حامیت قانون را پیگیری شد. جمهوری اسلامی نظام سلطانی نیست.نظام سلطانی مبتنی بر اقتدار سنتی است شاه به این دلیل شاه استکه پدرش شاه بوده.رهبر ایران با رای شورای خبرگان به رهبری رسید(اقتدار قانونی) و رهبر مسلمین است.البته بطور خود خوانده(اقتدار سنتی ).در ضمن رهبر مستضعفین است ( در اینجا پای ایئولوژی به میان میاید) .نظام سلطانی تا حد زیادی پراگماتیست است به فرمان شاه زنان حجاب از سر بر میدارند و در زمان پسر شاه دوباره حق دارند حجاب بر سر کنند ولی در نظامی که مبتنی بر ایدئولوژی است حرف امام چون کلام الله قابل نقض نیست به همین دلیل 20 سال پس از مرگ خمینی مذاکره با آمریکا میسر نشده .بنظر نگارنده هر تحلیلی بدون در نظر گرفتن هویت ایدولوژیک ج اا قادر به توصیف این نظام نیست.

Sunday, February 3, 2008

Hei Hei
I am one of you guys We, non-believers, atheists, and ex-Muslims, are establishing or joining the Council of Ex-Muslims of Britain to insist that no one be pigeonholed as Muslims with culturally relative rights nor deemed to be represented by regressive Islamic organisations and 'Muslim community leaders'. Look at here
AS she mentioned watch us we are not Muslims,,,

Saturday, February 2, 2008

Family Members Arrested Following Death of Kurdish Detainee


In Kurdistan of Iran - 2008.02.01

Samnak Aghaei ‎

Kurdish blogs have published various reports and news stories about the recent torture and death ‎of a Kurdish dissident while in custody at a Islamic Republic detention facility in Kermanshah. ‎The victim is said to have been a member of Kurdish party opposed to the Islamic Republic. ‎

According to local sources, Farzad Ghobadi, a member of the Kurdish party Pezhak, was injured ‎by the Revolutionary Guards while performing an operation along with fellow party members. ‎Ghobadi was able to flee the scene. ‎

He then found refuge in the home of a relative, Ahmad Javaheri, a civil society activist in ‎Kermanshah. Soon after, however, both Ghobadi and Javaheri were arrested in a raid and ‎transported to a ministry of intelligence detention facility in Kermanshah. Ghobadi was ‎murdered only a day after his arrest. Ghobadi's sister, Rabe'eh Ghobadi, who was arrested hours ‎after his brother and was transported to the same detention facility, claims that his brother was ‎shot to death in front of her eyes. ‎

The political news website "Rozheheh Lat" has published more details about this event. The ‎website reports, "after murdering Farzad Ghobadi, in a bid to instill more fear and terror and to ‎suppress the dissemination of this information, security officers proceeded to arrest the victim's ‎brother, Faroogh Ghobadi on 19/10/1386 [January 9, 2008], and arrested the victim's older ‎brother, Ata Ghobadi, as well on the same night." ‎

The report continues, "while torturing the aforementioned individuals at the intelligence ‎ministry's facility, security officers unveiled Farzad Ghobadi's corpse to terrorize them further. ‎Other people that were forced to look at Farzad Ghobadi's corpse are Fatemeh Javaheri and ‎Rabe'eh Ghobadi. The victim's sister, Rabe'eh Ghobadi is currently suffering from sever mental ‎trauma and has lost her memory and concentration. It is reported that Farzad's sister claims to ‎have witnessed her brother's murder with her eyes." ‎

The website reports that Kaveh Javaheri, the 12-year-old son of the Javaheri family, is missing: ‎‎"during the raid of Ahmad Javaheri's home, the 12-year-old child Kaveh Javaheri fled the house ‎in fear and no information about his whereabouts is available at this point. Meanwhile, the two-‎year-old child of this family was separated from the parents and transported to a hospital. On ‎‎01/11/1386 [January 21, 2008] the ministry of intelligence proceeded to arrest human rights ‎activist Khaled Ghobadi (who was recently released after 8 months in prison). In the latest ‎development, security officers raided the house of Khaled Ameri, the victim's uncle, and arrested ‎him along with his daughter, Sarveh Ameri, a political science student at the University of ‎Kermanshah. They then forced these individuals to view the unburied and tortured body of ‎Farzad Ghobadi and move Sarveh Ghobadi to Rabe'eh Ghobadi's cell so that she can witness the ‎condition of her torture and mentally unstable aunt. ‎

Various other reports about the repercussions of such actions and the murder of another Kurdish ‎prisoner, Ebrahim Lotfollahi, point to the instability in both provinces of Kurdistan and ‎Kermanshah. Conditions are particularly instable in the cities of Kamyaran, Sanandaj, Ravansar, ‎Dehgalan, and Kermanshah, where police and security officers are on standby and prepared to ‎impose order in case of an emergency. ‎

Iran: Zanan women's magazine ordered to close after 16 years

31/01/2008: On Tuesday word emerged that Iran's leading women's magazine has been ordered to close. (LA Times)

Zanan Magazine, a reform-minded feminist magazine has been active in promoting women's rights for the last 16 years. Authorities revoked its license and folks in Tehran say there's no hope for appeal.

Managing director Shahla Sherkat was once a hard-line supporter of the Iranian government but became disillusioned after the Iran-Iraq war. Zanan managed to survive previous crackdowns by cautiously avoiding general politics and focusing on women's issues.

But that didn't work, apparently.

According to preliminary reports it was banned for allegedly portraying a negative image of women in Iran, but no official word has emerged yet.

The Iranian Journalists Assn. condemned the closure. In the last two years, 40 periodicals, including Zanan, have been banned across the country by the Press Supervision Board, which is controlled by hard-liners.

The closure inspired cynical commentary from Iranian bloggers. "I think the average life of a magazine is no longer than the time required for getting the 'publishing licence,' wrote Jadi, a blogger at Inside Iran:

Zanan (means women) used to be a "moderate" magazine. It never wrote anything extreme to prevent its closing. But now, after 16 years the only Persian women's magazine is closed.

By: Ramin Mostaghim